Партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати могат да финансират кампанията си със собствени средства, пари на кандидатите и дарения. Според приетите от ЦИК правила кампанията за един кандидат за общински съветник не може да струва повече от 5000 лв.

Лимитите за кметове на общини, на райони и на кметства пък зависят от големината на населеното място и варират от 25 000 до 1 млн. лв.

Между 20 000 и 60 хил. лв. пък трябва да излезе агитацията за кандидатите за районни кметове на София, Пловдив и Варна. Борещите се за кмет на най-малките кметства (до 1000 жители) имат право на скромните 2000 лв., а тези на най-големите (над 3000 жители) - до 10 000.

За първи път на тези избори ще важат новите правила, според които и фирми може да даряват партиите. Но са забранени анонимни дарения, средства от юридически лица и еднолични търговци с просрочени публични задължения, от чужденци, с изключение на граждани на ЕС, които имат избирателни права у нас, от религиозни институции, от чужди правителства или фирми.

Ако общият размер на дарението от едно лице или фирма надхвърли една минимална заплата, и дарителят, и кандидатът представят декларация за произхода на парите.

Всички суми над 1000 лв. се превеждат само по банков път, а Сметната палата прави проверка за съответствие между размера на дарението и доходите на лицето за периода от предходните местни избори до момента. Тя има право да изиска данни от НАП и други институции.

Кампанията стартира на 27 септември и приключва в 24 ч на 25 октомври. Агитацията е разрешена само на български език. Отново на никаква регулация няма да подлежат социалните мрежи като фейсбук, туитър и личните блогове. Забранено е провеждането на агитация в обществения транспорт, публикуването на анонимни материали, използването на герба и пр. 7 дни след балотажа партиите трябва да са изчистили плакатите.


Източник: dnes.bg