Общинският кръг на ученическите олимпиади и националните състезания трябва да се проведат не по-късно от две седмици преди датата на провеждане на областния кръг на съответната изява. По първоначални график почти всички общински кръгове на ученическите олимпиади бяха настроени за януари, а областните кръгове за февруари. Например, общинският кръв по Български език и литература бе планувано да се проведе до 29-и януари, а областният на7-и март. С промените общинския кръг може да се не по-късно от 21-и февруари или да се отложи с около 3 седмици.

Националните състезания по професии пък трябва да бъдат организирани не по-късно от две седмици преди датата на провеждане на регионалния/националния кръг на съответното състезание. Например, според сегашния график училищния кръг на състезанието „Най-добър млад готвач” трябваше да се проведе до 28-и февруари, а регионалния до 31-и март. Вече първото стъпало на състезанието може да бъде най-късно до 17-и март.

В новата заповед е посочено още, че по решение на директора на съответното училище общинските кръгове на ученическите олимпиади, на националните състезания, ако имат такива кръгове, както и училищните кръгове на националните състезания по професии, за които подготовката на изпитните материали за съответните възрастови групи се осъществява от училищни комисии, при липса на друга възможност се провеждат от разстояние в електронна среда при осигурени технически и технологични условия, като се гарантира равнопоставеност и обективност на работата на участващите ученици.

Междувременно преди дни есенното национално състезание по физика, което по график трябваше да бъде проведено на 5-и декември, бе отложено за следващата година