Основен фактор за напредъка на всяко общество е отношението на неговите членове към труда. В модерните държави хората възприемат труда като основна ценност. А това им помага и при избора на подходяща професия. Една от най трудните задачи в живота на човека е свързана именно с избора на професия. Често се случва детската мечта да отстъпи място на нови интереси, повлияни от различни желания - власт, добро положение в обществото, развитие на технологиите, науката и т. н.

Силно влияние върху този избор оказват личности, на които младите хора искат да приличат и да подражават. За да разкажат за спецификата на своята професия гости на осмокласниците бяха началникът на Участъка на полицията в Зверино Красимир Митов и неговият колега инспектор Бисер Нецов, предприемачът Огнян Петров, Галя Николова - старши учител в Детска градина "Звездичка", фелдшерът Марияна Радкова, дългогодишният продавач-консултант Мария Иванова и Мирела Николова - бивш възпитаник на училището.

По време на дискусията учениците се потопиха в света на професиите на своите гости, получиха ценни съвети и напътствия. Изработиха проекти как си представят бъдещата си професия и Дърво на целите, които трябва да постигат.

По случай патронния празник на училището директорът на учебното заведение Вилия Димова отличи работата на осмокласниците с грамота.