Сградите, в които се намират тези две избирателни секции, са снабдени с подходи, отговарящи на изискванията за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

Телефонните, на които може да се заяви необходимост от специализиран транспорт на хора с увреждания, са 0882 487 935 за избирателна секция №062700007 (в Социалния комплекс) и 0910/921 37 за избирателна секция №062700008 (в ПГ по МСС).

Заявки за транспортиране от дома им до избирателната секция на избиратели с увредено зрение и затруднения в придвижването могат да се правят и в Общинска администрация - Мездра на тел. 0910/923 21, 0885 637 872 и 0886 500 134.