Заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева бе категорична, че правителството води последователна политика в областта на образованието. "Качественото образование и наука са единственият път към икономическото и социално добруване на нацията. Инвестицията в учителите е инвестиция в бъдещето на нашите деца. Нямаме право да губим нито едно дете по пътя на образованието и наше общо задължение е да му дадем знания, инструменти и способности да бъде успешен и свободен гражданин на България, Европа и света", подчерта заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева.

Председателят на комисията по образование и наука Милена Дамянова се спря на проектите, които Общината реализира по Оперативна програма „Региони в растеж“ - модернизиране на образователната инфраструктура. Дамянова подчерта, че дискусионният форум на тема образование е с цел обратна връзка по проблемите в образованието в Монтана.