Списък на временните имунизационни пунктове за осъществяване на имунизационната кампания на територията на област Монтана:

1. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - МОНТАНА, гр. Монтана, пл. „Жеравица“ № 3;

2.„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ“ АД, гр. Монтана, ул. „Сирма войвода“ № 4;

3.„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СИТИ КЛИНИК – СВЕТИ ГЕОРГИ“ ЕООД, гр. Монтана, ул. „Александър Стамболийски“ № 92;

4.„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „СИТИ КЛИНИК – СВЕТИ ГЕОРГИ“ ЕООД, гр. Монтана, ул. „Александър Стамболийски“ № 92;

5.„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ –БЕРКОВИЦА“ ЕООД, гр. Берковица, ул. „Александровска“ № 65;

6.„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1–ЛОМ“ ЕООД, гр. Лом, ул. „Тодор Каблешков“ № 2;

7.„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СВЕТИ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ“ ЕООД, гр. Лом, ул. „Тодор Каблешков“ № 2;

8.„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХИПОКРАТ 53“ ЕООД, гр. Лом, ул. „Петър Берковски“ № 3.