В отговора си Каменов пише: „Уверявам Ви, че Община Враца търси възможност за включване на къщата музей в проект за ремонт, но смятам, че подобна инициатива трябва да проявят и от Регионалния исторически музей, като кандидатстват за това пред Министерството на културата и други донорски програми.”

Къщата музей „Никола Войводов” е част от фонда на РИМ- Враца. От там са закрили щата за охрана на обекта и е сключен договор с охранителна фирма /СОТ/, което е управленско решение, заради финансов проблем, и Община Враца не е страна по него - се казва в отговора на питането „Въпреки че Общината не е пряко отговорна за стопанисването и опазването на обекта, не можем да останем безучастни към случващото се”- посочва още Каменов.

По време на сесията Цветков каза, че е удовлетворен от отговора, а от залата се чуха предложения за осъществяване на работна среща между управите на Общината и музея, за да се предприемат мерки за опазване на къщата на Никола Войводов, влязъл в пантеона на големите български революционери със своя пример и саможертва, предтеча на последвалите безсмъртни подвизи на Хаджи Димитър, Стефан Караджа, Христо Ботев и техните четници.