В началото, клубът за исторически възстановки „Бдинци“, представи традиционното облекло и въоръжение на чета на Вътрешната македоно-одринска революционна организация от края на XIX век. Ретроспекция на славния път през годините и съвременната политическа дейност на ВМРО направи Красимир Богданов. Д-р Емил Лилов прочете историческа справка за приносът на личности от Видинския край към освободителните борби на българите след Берлинския конгрес и във войните за национално обединение.

След като събранието взе решение за възстановяване на организацията, новоприетите членове положиха клетва под знамето на ВМРО и пред Библията, револвера, кръста и камата. Те обещаха да се борят за добруването на българите от Мизия, Тракия и Македония, и да защитават българщината навсякъде, където тя е в опасност.

Единодушно беше избрано новото тричленно ръководство: председател – бившият военен и командир на патриотичен клуб „Бдинци“ Димчо Георгиев, зам.-председател - д-р Емил Лилов и секретар – Ангелина Петрова. На първото редовно заседание на местната структура, ръководството ще представи амбициозна програма за организационното развитие, политическата и културната дейност на ВМРО в гр. Видин, както и за разрастването на организацията в още няколко от общините в областта.