Целта на състезанието е да се даде възможност на учебните компании, в конкурентна среда да демонстрират своите умения по продажби и маркетинг, като същевременно съумеят да защитят идеята си пред жури. Всяка учебна компания по своя преценка ще покаже пред съдии силните страни на своя бизнес модел, за да докажат необходимостта от такъв продукт, иновациите които са създали, стойността на този продукт, новаторски идеи, социален, етичен и екологичен елемент при бизнес- реализцията на проекта. Всеки участник ще се представи с два компонента: интервю с журито на щанда и презентация на сцена. 10 учебни компании ще получат право на участие в Националното състезание „Най-добра учебна компания на България”, което ще се проведе на 1 и 2 юни 2017г.