„Клас на година“ е съревнование, което се провежда за поредна година, а участниците в него полагат усилия целогодишно в областта на науката, изкуството, литературата и спорта, за да се удостоят с почетната награда.

Учебната 2019/2020 година беше необичайна и различна от всички останали досега. Учениците усвояваха знания и придобиваха умения в отдалечена интернет среда. Работата в електронна среда бе предизвикателство и пред учители и родители. С общи усилия, всички заедно, постигнаха много добри образователни резултати и сега, на прага на новата учебна година, те отново са готови да покоряват върхове.

Класове от основните и средните училища подадоха своите заявки в тазгодишната надпревара в конкурса и бяха оценени по критерии, изготвени от организатора на състезанието – Комисията за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни - училищен успех, постижения в спорта, науката, изкуствата и литературата, постижения в конкурси, фестивали, състезания, олимпиади, първенства, неизвинени отсъствия, наложени наказания от Местната комисия.

След оценяването комисията присъди първото място, на 5-а клас от 3 ОУ „Иван Вазов“, гр. Берковица, с 352 точки. Победителите получиха купа, грамоти, слушалки с микрофон, топка и химикалки.

На второ място с 271 точки се класира 7- а клас от 3 ОУ „Иван Вазов“, гр. Берковица. За старанието си учениците получиха купа, грамоти, слушалки с микрофон и химикалки.

Третото място бе за 6-а клас от 3 ОУ „Иван Вазов“, гр. Берковица, постигнал250 точки. Шестокласниците получиха купа, грамоти и слушалки с микрофон.

Комисията оцени труда на всички участници и реши да присъди и две поощрителни награди - на 9-б клас от Лесотехническа професионална гимназия - гр. Берковица и на 7 клас от ОУ „Св.св. Кирил и Методи“, с. Замфирово, общ. Берковица. Наградите за децата бяха грамоти и слушалки.

Община Берковица оценява високо дейното участие, стимулира желанието за постигане на успехи, благодари за старанието и вложената енергия.

Поздравления за всички ученици, постигнали отлични образователни резултати, с постижения в областта на науката, изкуствата и спорта, които освен с талант и знания, впечатляват с добротата си, със съпричастността си, с готовността си за подкрепа и помощ към околните.

Гост на събитието бе Спаска Георгиева – зам.-кмет на Община Берковица и Председател на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, която връчи наградите на победителите в състезанието. За доброто настроение на присъстващите се погрижи талантливата певица Никол Иванова.