Конфликтната ситуация, описана в оплакването, е породена от последиците от начина на живот на ромските семейства, който води до постоянно замърсяване на околността и увеличаване на броя на безстопанствените животни. Жителите на квартала ежедневно подават сигнали на телефон 112, заради битова престъпност и агресивно поведение от страна на ромските фамилии, пише още в жалбата.

Развитието по случая стигна до сформиране на специална комисия от страна на общината, включваща представители на Община Мездра, Общински съвет, Районно управление „Полиция“ и Дирекция „Социално подпомагане“ в Мездра, Регионалната инспекция по околната среда и водите, както и РЗИ – Враца.

От страна на общината бяха предприетите мерки с цел установяване на описаните проблеми и търсенето на трайното решение. Жалбата бе уважена по всички параграфи и всяка една институция направи самостоятелна проверка на място.

Комисията проведе пет редовни заседания и една среща на терен с вносителите на жалбата, както и с ответната страна, запозна се и с условията на живот в постройките на проблемните адреси. Бяха проверени всички сигнали, описани в жалбата, като компетентните институции излязоха със становища по въпросите.

От проверката става ясно, че на ул. „Принчовец“ от № 12 до № 17 живеят 65 лица в общо 8 къщи. Всички те са разпределени в 11 семейства, 28 от тях са деца, записани в детски и учебни заведения, а 12 са деца на възраст под необходимата за посещение на детски градина и училище.

При направена проверка на място през 2017 г. на горепосочените адреси са живели 55 човека. След раждането на нови деца и прибирането на едно семейство с 8 деца през 2019 г. в постройка, собственост на родителите на майката, бройката в момента достига до 65 лица.

В своето становище от Регионалната здравна инспекция са констатирали, че в сградите семействата живеят в крайно лоши материално-битови и санитарно-хигиенни условия, което крие риск за възникване на епидемично разпространение на болести. Служители от Регионалната инспекция по околната среда и водите са установили замърсяване от отпадъци в непосредствена близост до жилищните сгради, но задължението за почистването е на местната администрация.

След справка дадена от Районно управление - Мездра, става ясно, че за периода от 2018 г. до момента са извършени 18 престъпления, но според информацията получената от началника на управлението, няма данни посочените престъпления да са извършени от лицата, живеещи на проблемните адреси, както и не се отчита висок ръст на престъпност. Представителите на РУ - Мездра потвърждават за множество подадени сигнали за нарушаване на обществения ред чрез телефон 112, относно редовното вдигане на шум и скандали от битов характер.

В заключението на създадената временна комисия, става ясно, че една част от твърденията в жалбата не са потвърдени от компетентните институции. Напрежението се поражда от междуличностни конфликти, неспазването на обществения ред и нарушаване спокойствието на останалите живущи също е в основата на проблема, пише още в заключението.

Това, което комисията ще предложи като решение на проблема е съдействие от Общинско предприятие „Чистота“ на живущите за изчистване замърсяванията от района. Засипване с трошен камък на улица „Принчовец“ в участъка без положен асфалт.

С решение на Общински съвет Мездра ще се даде възможност на регистрираните на проблемните адреси в определен срок да се възползват от отстъпено право на строеж. В случай на незаинтересованост от тяхна страна, незаконните постройки ще бъдат премахнати, а Община Мездра ще трябва да подсигури алтернативни места за живеене на семействата, съобразени с техните нужди.