Безвъзмездното финансиране е в размер на 12 453 598 лева, като проектът е започнал да се изпълнява от 15 август. С реализирането на заложените мерки ще се намали количеството емисии на фини прахови частици и ще се подобри качеството на атмосферния въздух за жителите на община Видин.

Проектът ще се изпълнява на два етапа. Първият, в рамките на две години, включва анализ на средата и изготвяне на визия за подхода при подмяна на горивните инсталации.

Във втория етап е предвидено изпълнението на същинските инвестиционни мерки за подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни източници на топлинна енергия.

Проектът е с продължителност 52 месеца, като дейностите трябва да приключат на 15 май 2024 година.