Европейската комисия, Генерална Дирекция „Земеделие“ е потвърдила участието на свой представител. Участие са заявили и представители на Европейският икономически и социален комитет, Народното събрание на Република България, Министерство на земеделието, Комисията по Европейските фондове, Фонд „Земеделие“, общините, областните управи и фермери, както и участници от Обединеното кралство, Испания, Швейцария, Германия, Румъния, Гърция и Италия.

„За мен е чест, че градът има възможност да бъде домакин на Международната конференция. Животновъдството е първият по значение отрасъл на селското стопанство в България. То е и основен поминък на много семейства в Община Враца. Затова се радвам, че тази среща ще се проведе в нашия град, в нашата Община“, заяви при откриване на конференцията си кметът на Враца Калин Каменов и благодари на организаторите на инициативата.

Международният форум ще продължи и утре. В двата дни ще бъде представена регулаторната рамка на Европейския съюз в областта на животновъдството с акцент овцевъдство и пчеларство, възможностите за финансиране чрез европейските фондове и други алтернативи, и начините за сдружаване на българските фермери, като по какъв начин може да се получава достъп до европейски мрежи.