Местните хора изразиха задоволството си, че най-сетне и в Люти дол се случва нещо хубаво. Според тях, изборът на мястото за реализиране на проекта е изключително подходящ, тъй като е в центъра на селото, близо до автобусната спирка, от която пътуват над 40 работници от Типченица и Люти дол до завода в Ботевград. Дори самите работници участват с доброволен труд за изграждането на беседката.

Кметът на селото Станислав Ангелов каза, че това е първият проект, спечелен за селото. Изграждането на зоната на отдих е придобивка за цялото село, тъй като хората ще има къде да почиват, а децата да играят.

"Искам първо да благодаря на тези общински съветници, които подкрепиха нашия проект, както и на хората, които се включиха с труда си. Все пак, Люти дол е първото село от област Враца и е първата врата към Северозапада по Е 79. След изграждането на беседката ще превърнем пространството, което почти 1 дк в истински парк. Вече има три жени доброволки, които подготвят пространството за цветна градина" - допълни кметът.

Разбира се, дори и това добро начало не е минало и не минава без проблеми. За това разказаха местните хора.Трима жители на Люти дол са се възпротивили срещу осъществяването на проекта, като дори са подготвили и жалба до община Мездра. Във връзка с това, кметът Ангелов каза, че преди да започне реализирането на проекта, е направил допитване до хората за мястото на беседката. В направената подписка са се подписали 71 човека и само въпросните трима са били против. Един от мотивите им е бил, че беседката е близо до бюст-паметника на "Проф. Иван Йорданов".

По повод на това им възражение, Ангелов поясни, че лично се е свързал с дъщерята и внучката на проф. Йорданов, които не само че са дали съгласието си, но и участват в осъществяването на проекта.

Или както е казал поетът: "Тежко, брате, се живее// между глупци неразбрани...". Все пак, инициативата и проектът ще бъдат завършени и лютидолци ще имат една нова придобивка.