Оспореното решение е взето на база съставения протокол от ОИК - Бяла Слатина за резултатите от проведения тур за избор на Кмет на Община Бяла Слатина, в който са отразени разпределените гласове по кандидатски листи, действителни и недействителни такива, като протокола е подписан от всички членове на ОИК без възражения и особени мнения. Съдът е приел, че вотът на гласувалите в Подвижна Секционна избирателна комисия не е опорочен и не са налице нарушения, водещи до промяна на изборните резултати.

С Решение, постановено по административно дело №780/2019 г. съдът потвърди обжалваното решение на ОИК - Бяла Слатина, като постановено в съответствие с процесуалния и материалния закон.

С Решение, постановено по административно дело №788/2019 г., Административен съд - Враца потвърди Решение №108/ 28.10.2019 г., допълнено с Решение №124/ 01.11.2019 г. на ОИК - Бяла Слатина за избиране на общински съветници за Общински съвет Бяла Слатина на произведените на 27.10.2019 г. местни избори.

Съдът е приел, че не е налице опорочаване на вота на гласувалите в ПСИК, което да доведе до промяна на изборните резултати, промяна на определената квота, достатъчна за избор на независим кандидат и оттам до промяна на мандатите, разпределени за МК „Новото време“, по жалба на която беше образувано делото.

Оспореното решение е постановено въз основа на данните, отразени в протокола на ОИК, съставен на 28.10.2019 г., чието съдържание не е оспорено, поради което съдът е приел, че отразените в него факти са достоверни.