Съдия Раденкова отбеляза, че в момента съдиите са само трима и разчитат на временна помощ от командировани колеги от Монтана, но няма забавени дела. На неформалната среща, с чай, кафе и разговор, стана ясно, че новообразуваните административни дела тази година са били 896 с 179 повече от тези в същия период на предходната година. Делата срещу действащи подзаконови актове са били 37 срещу десет Общини и болшинството от тях са образувани след протести на прокуратурата.

По жалби на лишени от свобода във врачанския затвор и приведени в следствения арест на затвора са образувани 30 дела. Броят на постъпленията на един съдия е бил 26.58 дела на месец и по този показател съдът е на пето място в страната от всички 28 административни съдилища, като разликата по този показател сред първите пет е търде малка - отбеляза Председателят на Административния съд.

Неочаквано малко, според съдия Раденкова, бил броят на делата по Изборния кодекс, след местните избори тази година. Тя обобщи, че ако при местния вот през 2015 година, този вид дела са били 44 тази година са били само 14, с 30 по-малко. От тях осем са приключили с Решение, а шест с Определение. Раденкова уточни, че само един съдебен акт се обжалва, този за изборите в Община Борован. Върховният административен съд го е насрочил за 20-ти януари 2020 г.

Предвид динамичността на административното производство, съдия Раденкова накратко запозна журналистите в измененията на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди и в Закона за административните нарушения и наказания.


Председателят на Административния съд - Враца, съдия Миглена Раденкова похвали колегите си за това, че работят професионално, бързо и в екип. Тя пожела на журналистите весела Коледа и здрава, ползотворна и успешна Нова година.