Намаляват безработните в община Мездра през последните четири години, показват обобщените данни от Бюрото по труда. В края на март хората без препитание официално са 1205-ма, което е 12,7% от икономически активното население. За сравнение: в края на март 2012 г. безработните в общината са били с 513 повече или около 18%.

Спрямо 31 март м. г. лишените от препитание в момента са със 127 по-малко, като спадът на равнището на безработицата за последната една година е приблизително 1,4 на сто. Това обаче е значително повече от началото на 2009 г., когато на борсата са били регистрирани само 803-ма души, а ниво-то на безработните е било 7,12%.

Най-много продължават да са хората без препитание над 50-годишна възраст: в момента те са 571 души. Трайно безработните, които са регистрира-ни на борсата повече от една година, са над ¼ - 534. По образовате-лен ценз преобладават тези със средно образование - 778. В началото на април е отворена Националната програма „Помощ за пенсиониране”.

Спрямо останалите общини във Врачанско, Мездра продължава да е на предпоследно място по равнище на безработица. Най-малко хора са без препитание в община Враца - 10%, а най-много в Борован - 70,9%, Хайредин - 63, 3% и Криводол - 42,8%. Понастоящем регистрирани на борсата в нашата област са общо 14 825 души, а нивото на безработицата е 19,8%, при средно за страната 9,9%.