Очаква се чрез използването на съвременни технологии за издаване на Apostille и надграждането на електронния Регистър значително да се съкрати времето за издаване – до 8 работни часа, да бъде намалена цената, както и да се гарантира истинността на документите и да се елиминират възможностите за фалшификации.

Електронната услуга позволява също бързо и лесно потвърждаване на Apostille от държавата по местоназначение, улеснява се разпространението на публични документи в световен мащаб, намалява и рискът от загуба на документи чрез тяхното съхраняване и предаване по електронен път. Освен това всяка заинтересована институция или лице може лесно да проверяват истинността както на хартиените, така и на е-Apostille в електронна среда.

През последните три години са издадени 72 432 бр.