Кметът обясни, че Община Враца е поканена да бъде партньор по проекта. Ако съветниците приемат докладната,с проектното предложение, ще се кандидатства по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”. Малко над 19 млн. лева ще бъде безвъзмездната финансова помощ за реализиране на проекта във Враца. В центъра ще се провеждат, тестове и изпитвания на нови системи в електрониката и мехатрониката в автомобилната индустрия от големи концерни и заводи.

Партньори по проекта ще бъдат местния бизнес, филиалите на двата института в града, общинската и областната администрации. Кметът Каменов подчерта, че Центърът за мехатроника и чисти технологии, ще си сътрудничи и сдвата изграждащи се нови завода в града - завода за електронни компоненти на MD ELEKTRONIK и на Теклас България за производство на каучукови съединения и пластмасови тръби в автомобилната индустрия.

На брифинга кметът Каменов отбеляза, че успоредно с научно изследователския център ще се изгради и първия дигиталния хъб в региона. Технологичният център ще предоставя безплатно голям обем от услуги в сферата на информационните технологии, сред които – обучения, сертифициране, развитие на софтуер, работа със софтуерни платформи и управление на дигитални проекти. Концепцията е дигиталният хъб да е в помощ както на учениците и местната администрация, така и на бизнеса. Изготвени са приоритети в сферата на мобилността, сигурността, енергията, дигиталното образование, които активно да бъдат включени в информационните технологии.