Кандидатстването за целево енергийно подпомагане за настоящия отоплителен сезон започна на 1 юли, а към 6 октомври заявления за помощи са депозирали над 265 000 лица и семейства. На почти 210 000 от тях вече са издадени заповеди за отпускане на целевата помощ, докато в 33 670 случая е било отказано.

Спрямо периода от 1 юли 2018 г. до 6 октомври 2018 г. за същия период през тази година се отчита увеличение на отпуснатите помощи за хората с увреждания, възрастните хора и най-вече онези от тях, които живеят сами.