Местните власти настояват за увеличаване на целевата субсидия за капиталови разходи, на стандартите за издръжка в образованието, на трудовите възнаграждения за хората в общинските администрации и за компенсиране на превозите.

Очакванията на Живков са че за това ще бъдат заделени близо 300 милиона лева допълнително, което не е направено в първоначалния проект за актуализация на Закона за държавния бюджет. Кметът на Монтана ще участва в 150 сесия на Комитета на регионите в Брюксел тази седмица.

В петък изтича френското председателство на Европейския парламент и встъпва Чехия, според ротационния принцип.

В заседанието на Комитета на регионите се очаква да се включи комисарят по регионално развитие на ЕС. Живков ще представи позицията на българските местни власти по темата за санирането на жилищни и обществени сгради, и колко е важно то да продължи и през новия програмен период след ценовия скок на енергоносителите.