За предизвикателството са подготвени две диктовки. Едната е откъс от спомена на Иван Вазов „Големият ден“ и е предназначена за по-малките ученици. Текстът е нормализиран за целите на диктовката. Втората диктовка е за по-големи ученици - откъс от статията на Манол Глишев „Как Найден Геров създаде легендата за Солунските братя“,публикувана в интернет сайта „Площад „Славейков“. Направени са редакторски промени за целите на диктовката. Институтът предоставя текстовете като звукови файлове, а учителите трябва да решат как да реализират инициативата -виртуална класна стая или самостоятелно. Към текстовете са приложени и описания на възможните грешки.

В края на инициативата участниците ще получат стикери с надпис „Написаното остава. Пиши правилно!“, а за отличилите се ученици – тениски.

Кампанията „Написаното остава. Пиши правилно!“ на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките цели да привлече вниманието към огромното значение на образованието и науката (и на грамотността като тяхна предпоставка) за развитието на обществото.

Директорът на Института за български език при БАН - проф. д-р Светла Коева, припомни, че проектът „Написаното остава. Пиши правилно!“ е част от програмата „Образование с наука“ (2019 – 2020) на Министерството на образованието и науката и Българската академия на науките.