Във връзка с това, председателят на ОбС Яна Нинова заяви, че срокът за подаване на предложения е 13 декември в общинския съвет. Тя допълни, че в указания срок ще се приемат конкретни предложения от общински съветници, групи съветници и от партии, касаещи решаването на проблема.

Управителят на МБАЛ Мездра – д-р Съботинова представи финансовия отчет за третото тримесечие на 2021 г. на „МБАЛ- Мездра“. Тя подчерта, че здравното заведение до сега се справя успешно и няма финансови затруднения.

Относно резултатите за деветмесечието, кметът на Мездра Иван Аспарухов и общински съветници поздравиха д-р Съботинова и целия медицински екип, които отговорно, всеотдайно и успешно успяват да се справят в тази тежка епидемична обстановка. Бившият управител на лечебното заведение – д-р Михайлова, също поздрави колегите си:

Междувременно бяха приети плановете за дейността на читалищата на територията на община Мездра.

Дебати предизвика внесеното предложение за продажба на общински урегулиран поземлен имот в село Върбешница, за който има и становище на кметския наместник Магдалена Динкова. В него се посочва, че за въпросната част от парцела е изготвен проект за кандидатстване по програма на ПУДОС за обособяване на парк около кладенеца със стрийт фитнес и шахматното поле на открито. След продължително обсъждане, предложението бе прието с 12 гласа „За”, 2 против и 4 въздържали се.

Местните депутати не дадоха зелена светлина за промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на „Фотоволтаични инсталации “ в землището на селата Върбешница и с. Цаконица, поради липса на необходимите 2/3 от гласовете на присъстващите.

В края на заседанието общинските съветници гласуваха отпускането на еднократна финансова помощ в размер на 1 300 лв за лечение на жител на Мездра.