Социалният патронаж в Монтана, където се приготвя храна за 400 възрастни жители на общината и за още 1 000 души по проекта “топъл обяд” е с ново кухненско оборудване. Проектът е финансиран по програма на Социалното министерство . От там са осигурени 27 000 лв, общината е участвала с 3 000 лв. В кухнята вече има модерен конвектомат, с който могат да се приготвят храни на пара, нова картофобелачка с капацитет 15 кг /2 мин., хладилник, фризер. „Продължаваме да работим за по-качествено обслужване на хората с ниски доходи в общината. Новата техника на Социалния патронаж не само ще улесни ежедневната работа на персонала, но ще подобри качеството на приготвяната храна”, отбеляза кметът Зл. Живков.

350 възрастни хора и инвалиди от Монтана са записани в патронажа, още 50 се обслужват от филиала в с. Смоляновци.

22 души работят в Социалния патронаж в Монтана.- 5 в кухнята, 3 разнасят храната на записаните по домовете им, 3-ма са шофьорите. Като социални асистенти работят 5 жени, по заявка на записаните, те ги посещават вкъщи по 1 час седмично - пазаруват, купуват лекарства, придружават ги при посещение на лекар.

Стойността на новата техника е близо 30 000 лв. Делът на общината е само 2947 лева.