Докладната на Румен Антов бе предизвикана от отказа на добросъвестна служителка на Агенцията по вписвания по подадена молба за вписване на промени по партидата на "Тролейбусен транспорт - Враца" ЕООД, внесена от временно изпълняващия длъжността управител на дружеството. Отказът на чиновничката бил съвсем основателен. Тя забелязала, че в съществуващия към настоящия момент учредителен документ на дружеството 9учредителен договор от 2007 г., §1), като управител продължавал да се сочи освободеният отдавна бивш тролейбусен шеф Чавдар Николов.

Никой в залата не попита как тогава са били назначавани за управители следващите трима. По тази причина Румен Антов заяви, че е необходимо да се извърши промяна в учредителния акт на "Тролейбусен транспорт - Враца”. Така набързо съветниците гласуваха да се отмени Дружествен договор на еднолично ООД "Тролейбусен транспорт“ - Враца и Временния изпълнителен комитет при ОбС - Враца от 2007 г.

Местните сенатори приеха Учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност "Тролейбусен транспорт - Враца" и възложиха на временно изпълняващ длъжността управителя на дружеството, избран след напускането на Николай Вълков, да предприеме необходимите действия за вписване на промените в Търговския регистър при Агенцията по вписвания. Прочетено - гласувано!

Фактът, че за 11 години никой не е видял съществения пропуск, остана без разискване. Пък и какъв смисъл би имало да се нищят недоглеждания от преди повече от десетилетие?