Разработката на врачанските учители "Клубовете по интереси - среда за образование и възпитание" представя добрите практики и опита на училището в категория "Извънкласна дейност I-XII клас". В нея се разглеждат значението, ползите и резултатите от дейността на клубовете в образователната институция в контекста на целите за устойчиво развитие и за развитие на редица ключови компетенции у учениците.

Също така се подчертава положителното въздействие на извънкласните занимания за повишаване на мотивацията за учене, за "разчупване" на стандарта на учебния час и обогатяване на учебния процес, за подобряване на организационно-методическата работа на учителите и не на последно място за привличане и ангажиране на родители и заинтересовани страни.