Синдикатът на българските учители с председател д.ик.н. Янка Такева и Сдружение на директорите в средното образование в Република България с председател Асен Александров обединиха своите усилия върху разработването и провеждането на анонимна анкета сред работещите в системата на предучилищното и училищното образование, с която да се констатира степента на информираност и основните източници на информация относно ваксините.

Резултатите от анкетата имат за цел да определят каква допълнителна информация е необходима, кои са най-авторитетните източници на информация и да се разработят информационни политики. Представянето на точна, достатъчна като обем и приета от обществото за неоспоримо достоверна информация ще подпомогне дейностите, свързани с подобряване на здравословния статус, осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, постепенно ограничаване и преодоляване на пандемията.

Анкетата бе изпратена до областните координатори и председателите на Общински координационни съвети на Синдиката на българските учители. Предоставеният линк с въпроси трябваше да бъде попълнен до 12 февруари 2021 г. от всички синдикални членове.

Онлайн анкетата съдържа 7 въпроса, които проучват желанието на педагозите да се ваксинират, какво би ги мотивирало да си поставят ваксина и какво най-силно влияе върху решението им. Какви са колебанията и при какви обстоятелства биха си поставили ваксина. Последните два въпроса са свързани с това, как учителите оценяват информацията - като достатъчна и достоверна или недостатъчна и хаотична.