Удостоверяването на подписа на преводача, направил превод по реда на Правилника на документи, с произход чужбина и предназначени за ползване в Република България, се извършва както от Министерството на външните работи, така и от всички нотариуси в страната. С оглед гарантиране на правната сигурност, преводачът представя на нотариуса издаден от МВнР документ, че има право да извършва официални преводи.

Същевременно се запазва досегашният ред относно заверката на подписа на преводача, направил превод по реда на Правилника на документи, с произход от Република България и предназначени за ползване в чужбина, като тя ще продължава да се извършва само от външното министерство.