В нарушение и на Заповед №782/18.09.2019 г. на кмета на общината, с която се определят местата за поставяне на агитационни материали на територията на гр. Мездра и общината, покана за откриването на предизборната кампания на Коалиция "БСП за България" е разлепена из целия град - върху фасадите на сградите на Община Мездра (Съвета), ж.п гарата, пощата и един от банковите офиси, дървета и електрически стълбове, разпределителни съоръжения на кабелната телевизия и др.

От една от политическите сили, регистрирани за участие в местните избори, заявиха, че ще подадат жалба до Общинската избирателна комисия, с цел принудително да бъдат премахнати всички неправомерно поставени агитационни материали на територията на гр. Мездра.

Съгласно изискванията чл. 186, ал. 1 от Изборния кодекс, кметът на общината, по решение на Общинската избирателна комисия и при необходимост със съдействие на органите на Министерството на вътрешните работи, премахва или изземва агитационните материали, поставени или разпространени в нарушение на кодекса.

Контролът по спазване на кметската заповед е възложен на Севдалина Джамбазка - секретар на Община Мездра, специалистите по Наредба №1, кметовете и кметските наместници и Районното управление „Полиция”.

Според разпоредбата на чл. 26, ал. 4 от Наредба №1, разлепването на афиши, реклами, съобщения, обяви, некролози, нагледни агитационни материали и други, извън определените за целта места, е забранено. На лицата, извършили нарушението, се налага глоба от 10 до 200 лева.