15 младежи ще имат възможност да обсъдят актуални за България теми от дневния ред на ООН, като Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека и Глобалните цели на ООН за устойчиво развитие. Те ще се запознаят с рисковете и въздействието на бизнес дейностите, операциите и взаимоотношенията върху правата на децата и ще обсъдят възможностите за ангажиране на компаниите с международно признати практики и стандарти за тяхното опазване и развитие.

Участниците ще придобият практически умения за увеличаване на положителното въздействие върху развитието и благосъстоянието на децата. Те ще научат как да интегрират правата на децата в корпоративните политики, бизнес процесите и нефинансовите отчети.

Могат да кандидатстват студенти в български университети на възраст от 19 до 29 години, изучаващи право, икономика, управление, социални дейности, педагогика, човешки ресурси, връзки с обществеността и други. Лятното училище ще се проведе онлайн. Участието е безплатно, като след успешно завършване участниците ще получат сертификат.

Всички желаещи следва да попълнят онлайн формуляр. Крайният срок за кандидатстване е 15 август 2020 г.

Местата са ограничени, а подборът се осъществява чрез оценка на мотивацията на кандидатите. Одобрените участници ще бъдат обявени до 18 август 2020 г.

Източник: uni-sofia.bg