Целта на проекта, чието изпълнение започна през март 2018 г., бе да повиши нивото на компетентност на служителите и да създаде условия за устойчива заетост чрез предоставяне на специализирани знания, умения и компетентности, което в крайна сметка води до повишаване на личностната мотивация и удовлетворението на служителите и подобрява производителността и конкурентоспособността на компаниите. Обученията се проведоха в София, Благоевград, Плевен и Монтана.

Уменията си по специалност заваряване подобриха 78 участници, по електроенергетика 17 участници, по маркетингови проучвания – 22 участници. Проведени бяха и обучения за подобряване на дигиталните компетентности на 200 служители, а на чуждоезиковите умения – на 50.

„Нашата цел като работодател е да осигурим подходяща среда и да дадем възможности за професионално и личностно развитие. Вярваме, че това е най-сигурният път за постигане на стратегическите цели на дружествата в България“, заяви Душан Рибан, главен оперативен директор на ЧЕЗ България.

„Като един от най-големите работодатели в страната се гордеем с инвестицията в знанието, квалификацията и развитието на служителите ни, затова ще продължим инициативата и ще надграждаме знанията и уменията на хората си, следвайки програмите си за учене през целия живот.“, допълни Евгения Накова, директор „Човешки ресурси“, ЧЕЗ България ЕАД.


Източник: montana24.net