По данни на НСИ тази група в момента е около 170 хиляди души. За последните четири години броят на тези младежи е намалял с 86 хиляди, или с над една трета. Прилаганите програми и мерки са достигнали до повече от 40 000 неактивни младежи.

От началото на годината сме предприели възможност за включване на механизъм, в който да бъдат идентифицирани младежите, които не работят и не учат чрез обмен на информация от заинтересованите институции на териториален признак, каза Сачева.

Идеята е така да се достигне до всеки по местоживеене. Обобщените данни се очаква да бъдат предоставени до средата на годината, като те ще осигурят точна картина за степента на образование и квалификация на тези младежи. След това чрез помощта на система за валидиране на знания и умения младежите ще получат сертификат, с който да кандидатстват за работа. Връзката между образование и труд остава изключително важна и е във фокуса на вниманието както на МОН, така и на нашето министерство, заяви министърът на труда и социалната политика.

По думите на Сачева в настоящата благоприятна икономическа ситуация незаетите младежи до 29 години, които не участват в обучение и образование, трябва да бъдат активирани и включени в работната сила. От една страна, активирането им ще допринесе за развитието на икономиката, а от друга - и за тяхното лично благосъстояние, каза министърът и допълни, че това е неин личен приоритет. За последните четири години младежките и ромските медиатори са активирали повече от 22 000 младежи, като в ежедневната си работа те използват специална методика за идентифициране и активиране на неактивни младежи, прилагат различни инструменти, съобразени с индивидуалните потребности на всеки. Активирането започва с мотивиране за регистрация в Бюрата по труда, като това става доброволно, не може да се случи насила, уточни министър Сачева.

Прави се и информиране и ориентиране с цел насочване към заетост или към обучение. Това се осъществява от 91 младежки медиатори, които са назначени и в общините, като по думите на Сачева, това е добра практика, оценена високо и от ЕК.

Дейностите се финансират както с държавен бюджет, така и с европейски средства. По схемата "Готови за работа" също се стимулира икономическата активност на младежи до 29 години. Успешна практика са и трудовите борси за младежи на Агенцията по заетостта. Около 30 процента от започналите работа младежи са активирани в резултат на участието им в такива борси.


Източник: novini.bg