По покана на Управителния съвет на Областния кооперативен съюз (ОКС) - Видин екипът на Областния информационен център (ОИЦ) организира среща за разискване на възможностите за финансиране на кооперациите от област Видин от фондовете на Европейския съюз. Председателят на ОКС Ваня Цакинска напомни, че екипа на ОИЦ - Видин е активен радетел за включването на кооперациите като потенциални бенефициенти по оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони във втория програмен период. Експертът Цветомир Ценков акцентира върху проявеното своевременно разбиране по темата от страна на управляващите органи и българската държава. Той посъветва кооперациите да се възползват от предоставената им възможност и да кандидатстват активно по оперативните програми.

Яна Гъркова представи процедурите "Енергийна ефективност за малките и средни предприятия” и "Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП”, финансирани от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”. Тя призова кооперациите да се възползват от тях, като изтъкна атрактивните условия, които предлагат двете процедури и бонуса с точкуването за проекти от Северозападния район, което е допълнително преимущество за бенефициентите от област Видин.

На срещата бяха разяснени и предстоящите процедури по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” „Обучения за заети лица”, „Специфични обучения за заети лица”, „Дунавски партньорства за растеж” и „Транснационални партньорства”. Двамата експерти посочиха, че кооперациите от област Видин имат място в тези процедури, защото от една страна могат да квалифицират работната си сила, а от друга - да почерпят опит и ноу-хау, като създадат успешни транснационални партньорства.