В решението си съдът е посочил, че партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети правят предложение за регистрация в ОИК на кандидатските си листи до 17:00 часа на 24 септември 2019 г. Предложението на Инициативния комитет е входирано в 17:15 часа - след крайния срок за подаване на заявления за регистрация.

След като е отчел доказателствената тежест на обстоятелствата, административният орган е приел, че предложението на Инициативния комитет е подадено след изтичане на срока за регистрация и жалбата е отхвърлена от съда.