По време на форума беше отчетен големият принос на организацията за обогатяването на културния живот на Враца, множеството патриотични и образователни прояви, подкрепата за възрастни хора и деца в неравностойно положение, спортни състезания. Благодарение на дамите от ВМРО - Враца бяха създадени женски организации в много населени места на Врачанска област.

Новото ръководство потвърди желанието да работи със същия ентусиазъм и вече има план за реализация на много полезни инициативи.