Във Враца се проведе Областен младежки форум, иницииран от младежката оргатизация на ГЕРБ в града под мотото „Посланици на професионалното образование“. Форумът откри Председетелят на Младежки ГЕРБ и народен преставител Георг Георгиев. „Нашата насока като млади хора трябва да бъде в полза на професионалното образование, като основа за бъдеща квалификация и реализация на младите хора. Смятам, че в този процес ние, като младежи имаме основна роля и трябва да положим усилия, за да утвърдим професионалното образование”, отбеляза Георгиев. Младежите раздаваха информационни материали на ПТГ „Никола Вапцаров“, ПГ “Димитраки Хаджитошин“ и на професионалната гимназия по търговия и ресторантьорство във Враца. Целта на инициативата бе да се популяризират сред завършилите основно образование ученици и техните родители възможностите, които се осигуряват за дуалното и професионално образование в училищата на областта. След събитието в залата на хотел „Хемус” се проведе и срещата на младежите от ГЕРБ в която се включиха представители от цялата област. Гости на младите си съпартийци бяха народните представители Петя Аврамова, областен координатор на ГЕРБ и Красен Кръстев, както и общинският ръководител на партията Малина Николова. Участниците в срещата разработиха стратегия за промотиране и подпомагане на професионалното образование на областно ниво и предложиха на председателя на младежкия ГЕРБ идеята, тя да се мултиплицира в цялата страна.