© община Враца

Министър Петя Аврамова заяви, че през последните 4 години в града са изградени Центрове за деца и младежи в неравностойно положение, а с осигурените средства по ОП „Региони в растеж“ предлаганите услуги ще обхващат и възрастните хора. „Реализирането на проектите на Община Враца е пример за последователност в процеса на деинституционализацията“ – добави още регионалният министър.

Новоизградената социална инфраструктура бе осветена от Негово Високопреосвещенство Врачанският митрополит Григорий.

На събитието присъстваха още: областният управител Малина Николова и заместник областният управител Мирослав Комитски, председателят на Общинския съвет д-р Владимир Христов, заместник-кметовете Александър Владимиров и Цветан Стойчков, ръководители на институции в социалната сфера и граждани.

Изграденият Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване се реализира в рамките на проект на Община Враца, финансиран по ОП "Региони в растеж". Отпуснатите средства по програмата са в размер на 2 234 996 лв., като в рамките на проекта са изградени още два Центъра за грижа за лица с психични разстройства, както и Център за лица с умствена изостаналост. Всяка услуга е с капацитет 15 места. Целевите групи са лица, настанени в Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост в с. Три кладенци.

За осигуряване устойчивост на новите социални услуги, които ще се предоставят по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” , ще бъдат разкрити 54 работни места, а доставчик на услугите ще бъде Община Враца.