От услугата могат да се възползват възрастни хора в пенсионна възраст, които не могат да се самообслужват и нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност. Деца и възрастни с трайни увреждания също могат да бъдат потребители на услугата. През тази година ползвателите на "Асистентска подкрепа" няма да заплащат такса, се казва в условието за кандидатстване. Продължава приемът на документи и от кандидати за длъжността "Социален асистент".

Само пълнолетни български граждани, неосъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода могат да кандидатстват за социални асистенти. Освен това те не трябва да са санкционирани като извършители на домашното насилие. С одобрените кандидати ще бъдат сключени трудови договори на 8 часов работен ден, като един асистент ще предоставя подкрепа на 3-ма потребители на социалната услуга. Документите се подават в сградата на Община Лом, ул. "Дунавска" № 12, стая 202- всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.