По време на сутрешната пленарна сесия, участниците имаха възможност да зададат директно въпроси на белгийския евродепутат Marc Tarabella (S&D), след което по един представител от всяка държава представи пред „колегите“ си своята страна и училище. България, Мездра и СУ „Иван Вазов“ бяха представени в едноминутна презентация от единайсетокласника Мирослав Лилов. След това бе проведена анкета, като при отговорите се използваше системата за вот и дискусия по идеята за обединена Европа.

Младите евродепутати взеха участие в заседанието на „Младежкия европейски парламент“, което си проведе в пленарната зала на ЕП. На него бяха представени докладите на работните групи, обсъдени и гласувани „резолюции“ по предварително зададените теми. За гордост на Мездра и България, десетокласничката Цветосвята Петрова бе определена за един от говорителите на шестте работни групи. От президиума на Европарламента тя сподели своя личен опит за това какво е да си мигрант и защо е важно да се подкрепяме и да уважаваме културните, религиозните и езиковите различия помежду си.

Заседанието продължи с финал на образователна „Евроигра“, участниците в която демонстрираха под формата на отговори на занимателни въпроси познанията си за ЕС. Пленарното заседание завърши с химна на Европа „Ода на радостта“.

В рамките на пътешествието си до Страсбург, младите евродепутати от Мездра посетиха Залцбург, Мюнхен, Виена и Будапеща, където разгледаха някои от най-известните исторически и културни забележителности.