Съвместно с Министерството на здравеопазването, Министерството на труда и социалната политика и Министерството на образованието предстои проучване на съществуващите здравни, социални и образователни услуги, които предоставят подкрепа на деца с/или в риск от затруднения в развитието или увреждания.